Velkommen hos Trin for Trin


Trin for Trin tilbyder udviklingsstøtte til børn, unge og familier i hele landet. Vi har mange års erfaring i at tilrettelægge og varetage psykologisk intervention og supervision, som er tilpasset til det enkelte barn og dennes nærmeste udviklingszone.

Vi har erfaring med børn og unge med autisme og andre udviklingsforstyrrelser i alle aldre og på alle funktionsniveauer, herunder den tidlige udvikling, fælles opmærksomhed og sprogudvikling samt udvikling af social kognition, social tænkning og relationsdannelse hos såvel børn som unge. Dertil har vi erfaring med at støtte børn og unge med angst- og opmærksomhedsproblematikker, indlæringsvanskeligheder, skolevægring o.lign. Fælles for interventionen er, at den bygges op omkring det enkelte barns motivation, udviklingsmæssige udgangspunkt og emotionelle tilstand.

Hos Trin for Trin arbejdes direkte med det enkelte barn i trygge og vante rammer, samtidig med at der lægges stor vægt på at inddrage forældre og andre nære relationer i interventionen. Som oftest lægger vi ligeledes op til et samarbejde og en erfaringsudveksling med andre faggrupper og i andre arenaer omkring barnet. Herved skabes mere langsigtede og forankrede forandringer.

Vi tilbyder ligeledes evidensbaserede, forældrecentrede indsatser til at styrke samspillet mellem forældre og barn, herunder at øge fælles opmærksomhed samt det enkelte barns initiativ og kommunikation ind i samspillet.

Som noget nyt tilbyder vi fra april 2022 også ESDM-forløb. Læs mere under linket her eller kontakt os for at høre nærmere om, hvad ESDM er og hvad vi kan tilbyde.