Velkommen hos Trin for Trin


Trin for Trin tilbyder udviklingsstøtte til børn, unge og familier i hele landet. Psykologerne Henriette Juul Brandtberg og Anna Kirstine Andersen har mange års erfaring i at tilrettelægge og varetage intervention og supervision, som er tilpasset til det enkelte barn og dennes nærmeste udviklingszone.

Vi har i særdeleshed erfaring med børn og unge med autisme og andre udviklingsforstyrrelser i alle aldre og på alle funktionsniveauer. Dertil har vi erfaring med at støtte børn og unge med angst- og opmærksomhedsproblematikker, indlæringsvanskeligheder, skolevægring o.lign. Fælles for interventionen er, at den bygges op omkring det enkelte barns motivation, udviklingsmæssige udgangspunkt og emotionelle tilstand.

Hos Trin for Trin arbejdes direkte med det enkelte barn i trygge og vante rammer, samtidig med at der lægges stor vægt på at inddrage forældre og andre nære relationer i interventionen. Som oftest lægger vi ligeledes op til et samarbejde og en erfaringsudveksling med andre faggrupper og i andre arenaer omkring barnet. Herved skabes mere langsigtede og forankrede forandringer.