Early Start Denver Model (ESDM) er en intensiv, tidlig indsats målrettet børn med autismespektrumforstyrrelser og er tilrettelagt børn i alderen et til fem år. Indsatsen tilpasses individuelt til det enkelte barn og vi har stort fokus på forældreinvolvering og det naturlige samspil i familien.

 
Interventionen er baseret på almen udviklingspsykologi og anvendt adfærdsanalyse og faciliterer en positiv og legebaseret interaktion mellem barn og forælder. ESDM er en struktureret læringsform, som gennem en livlig, dynamisk interaktion, optimerer barnets motivation for at interagere og engagere sig i gentagne læringsmuligheder. ESDM sigter mod at accelerere børns udvikling på mange områder, men i særdeleshed arbejdes der med kognitive, socio-emotionelle og sproglige færdigheder.

 
ESDM er evidensbaseret og bygger på empirisk viden om udvikling og læring hos småbørn samt hvordan autisme spiller ind i den tidlige udvikling og læring.

 
Ved opstarten af et ESDM-forløb vurderes barnets nuværende færdigheder, hvorefter der udarbejdes læringsmål, som er designet til at opnås inden for en periode på 12 uger. Herefter evalueres udviklingen og nye læringsmål udarbejdes.

Kunne et ESDM-forløb være noget for Jer? Vi står gerne klar til at overveje mulighederne sammen med jer. Se kontaktinformationer nederst på siden.

Læringsområder, som ofte indgår i et ESDM-forløb
Kommunikation (lyttende og udtrykkende)
Non verbal kommunikation og fælles opmærksomhed
Imitation
Sociale færdigheder
Legefærdigheder
Kognitive færdigheder
Fin- og grovmotorik  
Selvhjælpsfærdigheder